Menu
Your Cart

Informácie o dodaní

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:              
Prepravná služba GLS, pri platbe vopred na účet + 3,49 €

Prepravná služba GLS, pri platbe pri dodaní, dobierka + 4,49 €

V prípade že si kupujúci praje zaslanie Slovenskou poštou, je nutné toto uviesť do políčka "Pridajte komentár k objednávke" v súhrne objednávky..

 1. redávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:
 3. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 4. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:
 5. Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim. Tovar je doručený od expedície z nášho skladu     prostredníctvom Slovenskej pošty najneskôr do 72 hodín.V prípade, že predávajúci Simona Majková nevie vybaviť objednávku jednorázovo, informuje o možnostiach dodania neúplnej dodávky kupujúceho.
 6. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

Neprebratie zásielky na dobierku POZOR!!!

 1. Nákupom v internetovom obchode www.simfashion.sk vzniká medzi predajcom SIMFA, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 2997926 01 Sereď a zákazníkom kúpna zmluva. Odoslanie zásielky potvrdzuje Simona Majková emailovým alebo telefonickým oznámením o aktualizácii – odoslaní zásielky.
 2. Na prebratie zásielky má zákazník 18 dní, potom ju pošta posiela späť. Stáva sa, že lístok o prijatí zásielky na poštu nie je zákazníkovi vždy dodaný. V tom prípade si vie zásielku vyzdvihnúť aj bez neho. (Stačí na pošte udať adresu zákazníka, poprípade zašle SIMFA, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 2997926 01 Sereď na vyžiadanie číslo podacieho lístka.)
 3. Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu za tovar na účet predajcu. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie týchto obchodných podmienok.
 4. Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.
 5. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pri zistení nedostatkov musí kupujúci do 48 hodín informovať predávajúceho (písomne, telefonicky, e-mailom). Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.